Vera heeft PTSS en haar zicht kan wegvallen.
Hulphond Pim geeft haar zekerheid en wijst de weg.
Kaketoe Djoeke geeft plezier.
Waar anderen groots denken en leven, probeert Vera te genieten van de kleine dingen.
Door Pim durf ze naar buiten te gaan.
Samen maken ze het leven voor Vera waardevol. 
We lopen naar het park.

Back to Top